StookJeRijk in Maastricht en Roermond

20 juli 2015

StookJeRijk in Maastricht en Roermond

De Natuur en Milieufederatie Limburg organiseert dit jaar StookJeRijk-rondetafelgesprekken in Roermond en Maastricht op resp. 13 oktober en 4 november 2015. Om de Nederlandse (sociale) huurwoningen energiezuiniger te maken, zijn er afspraken gemaakt in het zogenaamde Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Doel van de afspraken is het gemiddelde energielabel van de woningen in 2020 naar label B te brengen, oftewel een energie-index van 1,25. Het begrip energie-index zal de komende jaren het energielabel vervangen.

Het blijkt echter dat in heel Nederland deze prestatieverbetering niet snel genoeg gaat. In het huidige tempo zullen bovengenoemde doelen niet worden gehaald en zal men blijven steken op energielabel C (energieindex 1,4).

Om hier wat aan te doen organiseert de Gelderse NMF, samen met de Woonbond en Aedes, sinds 2011 met succes StookJeRijk-bijeenkomsten. Dit zijn rondetafelgesprekken waarbij de belanghebbenden (gemeenten, huurders en woningcorporaties) op een open en constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Zo worden de ontwikkelingen op energiegebied en de knelpunten voor iedereen helder gemaakt.

Onder de bezielende leiding van debatleider Michel Jehae worden de neuzen dezelfde kant op gericht. De bijeenkomsten blijken vaak een basis te leggen voor afspraken over de verduurzaming van de woningvoorraad. Door de bijeenkomst enkele jaren in dezelfde gemeente te herhalen, wordt de voortgang onderwerp van gesprek en kunnen successen gevierd worden.

Huurderparticipatie

In juli 2015 is de herziene woningwet ingegaan. Huurders krijgen een volwaardige stem als het gaat om prestatieafspraken over de woningvoorraad en de woningen. Voorheen hadden alleen gemeentes en woningcorporaties hierin een stem. In veel gemeentes is dit nieuw en heeft men eigenlijk geen ervaring met bewonersdeelname. Ook voor huurdersverenigingen is het nieuw. Reden voor de Woonbond om hen daarbij goed te ondersteunen. Om enige koudwatervrees te voorkomen, is de rondetafelbijeenkomst van StookJeRijk uitermate geschikt. Zo wordt er een vliegende start gemaakt met het tripartiet (driepartijdig) overleg.

Een ander belangrijk thema dat aangepakt wordt door StookJeRijk zijn de woonlasten. Met de woonlasten worden de totale kosten van huur, gas, water en elektra bedoeld. De stookkosten (en daarmee de totale woonlasten) kunnen veel hoger uitvallen voor woningen met een laag energielabel. Een lage huur is dus niet alleszeggend. Bij een hogere huur plus betere energieprestaties kunnen de totale woonlasten toch aanmerkelijk lager liggen.Hoe bewoners, corporaties en gemeenten hierin staan, komt aan bodtijdens de StookJeRijk bijeenkomsten. De avond in Roermond is op dinsdag 13 oktober, die in Maastricht op woensdag 4 november.

StookJeRijk is een landelijk gedragen project en wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wordt ondersteund door Aedes, het ministerie van BZK, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Links

StookJeRijk
Energielabel Huurders
Tripartiet overleg
Energieconvenant
De Woonbond

StookJerijk in Maastricht en Roermond