Stop illegale activiteiten circuit de Peel

11 januari 2006

Stop illegale activiteiten circuit de Peel

Milieufederatie vraagt gemeente Venray en Provincie om handhavend op te treden

De Milieufederatie Limburg, Werkgroep Behoud de Peel en de bewoners uit Merselo vragen de gemeente en provincie om handhavend op te treden en de activiteiten op crosscircuit de Peel niet langer te gedogen. Het circuit is in strijd met het bestemmingsplan en dus illegaal.

Het gebied ligt in de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur, een waardevol natuurgebied. Ingrepen in dit gebied zijn niet toegestaan tenzij er sprake is van een groot maatschappelijk belang, geen alternatieve locaties voorhanden zijn en mits er compensaties plaatsvindt. De illegale activiteiten zijn jarenlang door de gemeente gedoogd. Hier moet volgens de groene organisaties en de bewoners nu een einde aan komen.

Tags: