Stop verrommeling buitengebied

20 november 2006

Stop verrommeling buitengebied

Milieufederatie doet oproep aan statencommissie

De Limburgse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten vinden dat de verrommeling van het buitengebied moet worden gestopt. Dat schrijven ze aan de statencommissie voor Ruimte en Groen.

Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie Limburg, wees in de commissievergadering van 17 november onder andere op de toename van kassen, lichtmasten en geluidsschermen in Limburg. In het rapport “Verrommeling in beeld” van het Milieu- en natuurplanbureau wordt Limburg met naam genoemd als een van de provincies, waar het landschap het meest verrommelt. Volgens de Milieufederatie moet de Provincie actiever worden om het aantal storende elementen in het buitengebied tegen te gaan.

Stop verrommeling buitengebied