Studenten Open Universiteit doen onderzoek naar Urban Mining voor NMF Limburg

29 januari 2015

Studenten Open Universiteit doen onderzoek naar Urban Mining voor NMF Limburg

Studenten van de Open Universiteit Heerlen gaan voor de Nauur en Milieufederatie Limburg onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Urban Mining in Limburg. Urban Mining is het winnen van (kostbare) grondstoffen uit oude materialen die in stortplaatsen gelegen zijn.

Urban Mining wordt momenteel vooral uitgevoerd door commerciële organisaties die het als winstgevend zien. NMF Limburg heeft als belangenorganisatie op het gebied van natuur en milieu een minder commercieel doel voor ogen. De Natuur en Milieufederatie wil middels Urban Mining natuurontwikkeling in Limburg realiseren, met name in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De bedoeling van het project Groen voor afval is die stortplaatsen te saneren die binnen de zilvergroene EHS liggen.

De studenten doen onder meer onderzoek naar de diverse stortplaatsen binnen de EHS in Limburg. Welke materialen/grondstoffen kunnen hier gevonden worden? Het einddoel is een inventarisatie van de meest kansrijke stortplaatsen binnen de EHS voor wat betreft het winnen van (kostbare) grondstoffen en een (reële) inschatting van de kosten en de opbrengsten voor de stortplaatsen op deze lijst.

Studenten open universiteit doen onderzoek naar Urban Mining voor NMF Limburg