Studenten Open Universiteit onderzoeken Natuurbarometer voor NMF Limburg

15 november 2023

Studenten Open Universiteit onderzoeken Natuurbarometer voor NMF Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft studenten van de Open Universiteit Heerlen gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling van een ‘Natuurbarometer’. Met dit instrument hopen we de stand van de Limburgse natuur en met name de soortenrijkdom straks goed te kunnen monitoren. Hieronder stellen de vier studenten zich even voor.

Sinds september werken wij, vier enthousiaste studenten Natuur- en Milieuwetenschappen van de Open Universiteit, aan een afstudeeropdracht voor de NMF Limburg. Wij zijn Sarah Gielen (Vlaamse), Diana Luijrink (Twentse), Matthijs Winters (Fries) en Yvette Haandrikman (Randstedeling). Geen van allen uit Limburg, alhoewel het steeds dichterbij voelt 😉

De NMF Limburg heeft ons gevraagd om mee te denken over hoe we een ‘Natuurbarometer’ kunnen ontwikkelen: een instrument om de staat van de natuur (vooral de soortenrijkdom) in kaart te brengen en voor verschillende doelgroepen te presenteren. Voor de Natura2000-gebieden is al veel aandacht voor soortenrijkdom, dus wij kijken vooral daarbuiten naar waterafhankelijke natuur, de groenblauwe dooradering, stedelijk en agrarisch gebied. Voor elk van deze gebiedstypen proberen we, op basis van criteria uit wetenschappelijke literatuur, geschikte indicatorsoorten te onderkennen die een goed beeld geven van de biodiversiteit.

Daarnaast doen wij onderzoek naar de reeds aanwezige monitordata en de (statistische) betrouwbaarheid daarvan, de voor- en nadelen van de verschillende wijzen waarop deze data verzameld kunnen worden (klassieke tellingen maar ook bijvoorbeeld cameramonitoring en remote sensing) en de wijze waarop de uitkomsten het beste gecommuniceerd kunnen worden.

We hopen dit onderzoek in februari af te ronden en laten jullie rond die tijd graag weten wat onze uitkomsten zijn. Mocht je denken dat jouw expertise op één van de genoemde onderwerpen ons kan helpen, dan horen wij graag van je via info@nmflimburg.nl