Sturing geven aan intensieve veehouderij

6 november 2007

Sturing geven aan intensieve veehouderij

Milieufederatie roept gemeenten op om heft in eigen hand te nemen.

De Milieufederatie Limburg heeft alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aanbevelingen gedaan over hoe ze om moeten gaan met de komst van zeer grote veehouderijen. Volgens de federatie moet de nieuwvestiging van grote veehouderijen altijd gekoppeld zijn aan het verdwijnen van veehouderijen elders. Ook kunnen gemeenten eisen stellen aan de inpassing en het uiterlijk van stallen. Voorop staat in elk geval dat er een open dialoog moet zijn tussen bezorgde burgers en boeren.

In heel het land is ophef ontstaan over de plannen voor de vestiging van zeer grote intensieve veehouderijen. Burgers zijn bezorgd over de aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving, bij de boeren bestaat de zorg dat nieuwkomers de eigen ontwikkelingsruimte beperken. De Milieufederatie Limburg constateert ook dat intensieve veehouderijen steeds groter worden. Zolang dit samen gaat met het toepassen van duurzame productietechnieken op het gebied van milieu en dierenwelzijn en een goede landschappelijke inpassing, dan is dit tot een bepaalde schaal acceptabel. Welke schaal dit is, is onder meer afhankelijk van de omgeving. De federatie ondersteunt de uitvoering van het Reconstructieplan, waarin deze aspecten meegenomen dienen te worden.

Met het bestemmingsplan in de hand bepaalt de gemeente welke ruimte zij biedt aan de intensieve veehouderij. De Limburgse Milieufederatie verzoekt gemeenten dan ook dringend om de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren en daarbij haar aanbevelingen over te nemen. Met deze handvatten kunnen gemeenten enerzijds voldoende garantie geven dat de ontwikkelingen niet ten koste gaan van natuur en landschap en een goed leefklimaat in de gemeente. Anderzijds komen ze tegemoet aan de wens vanuit de agrarische hoek voor meer ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij. Op die manier kunnen gemeenten sturen wat er wel en niet kan in het buitengebied!

Sturing geven aan intensieve veehouderij

 

Tags: