Subsidie vrijwilligersorganisaties

13 februari 2004

Subsidie vrijwilligersorganisaties

Milieufederatie attendeert aangesloten groepen op eenmalige subsidieregeling van de Provincie

Aangesloten organisaties

Roermond                : 13 februari 2004
Betreft                      : subsidie vrijwilligersorganisaties
Behandeld door       : dhr. T. Wuts
Bijlagen                    : 2
Nummer/ Kenmerk  : 04.28/TW

Geachte mevrouw/heer,

De Milieufederatie Limburg wil jullie op de hoogte stellen van de eenmalige subsidie regeling van de provincie. Deze regeling is dinsdag j.l. bekend gemaakt. Er is haast geboden. De aanvragen kunnen vanaf 16 februari worden ingediend.

De provincie Limburg stelt eenmalig een bedrag van € 400.000,= ter beschikking voor vrijwilligersorganisaties. Alle Limburgse vrijwilligersorganisaties die aan de voorwaarden voldoen, zie bijlage, kunnen in aanmerking komen voor € 1000,= subsidie.

Het verzoek tot subsidie kan ingediend worden met ingang van 16 februari. Donderdagmiddag is bekend geworden dat al meer dan driehonderd organisaties een aanvraagformulier hebben gedownload van internet (aanvraagformulier is bijgevoegd).

Hebben jullie interesse om € 1000,= subsidie aan te vragen voor jullie organisatie? Stuur dan dit weekend het ingevulde formulier in.

Wie het eerst komt maakt de meeste kans.

Met vriendelijke groet,

Stichting Milieufederatie Limburg,

Toine Wuts

Tags: