Succesvol Limburgs verkiezingsdebat

16 maart 2015

Succesvol Limburgs verkiezingsdebat

Enthousiaste politici. Een mooie opkomst. En last but not least concrete toezeggingen over onder meer receatiebudgetten en extra handhavers in het buitengebied. Het Limburgse verkiezingsdebat op donderdagavond 12 maart in kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch was meer dan succesvol.

Het Limburgse verkiezingsdebat was een initiatief van verschillende natuur- en milieuorganisaties, recreatieorganisaties en landbouworganisaties. Deze in totaal 18 organisaties schreven afgelopen weken onder leiding van de Natuur- en Milieufederatie Limburg het manifest ‘Limburgs groen, van denken naar doen’. De naam verwijst naar de nadrukkelijke wens van de organisaties om vastgesteld en door allen gedeeld beleid in de komende bestuursperiode ook daadwerkelijk uit te voeren. Het manifest bevat tientallen aanbevelingen over onder meer natuur, landschap, landbouw en recreatie.

Ruim een week geleden presenteerden de samenwerkende organisaties hun manifest aan de pers op een idyllisch uitkijkpunt in het Heuvelland. Donderdagavond was het tijd voor een gesprek en debat met de Limburgse kandidaten van de politieke partijen die deelnemen aan de provinciale Statenverkiezingen. Locatie dit keer was het romantische kasteel Daelenbroeck aan de rand van Nationaal Park de Meinweg. Tien van de twaalf partijen die komende week deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg waren van de partij. Alleen de PvdA en de PVV ontbraken.

De aanwezige partijen waren lovend over het feit dat met name natuur en landbouw elkaar hadden gevonden, zo bleek uit de eerste gespreksronde. Het noemen van aansprekende aanbevelingen uit het manifest kostte geen enkele politicus moeite. Stel prioriteiten in je aanbevelingen, zo luidde het advies van verschillende politici. Uit de eerste ronde bleek ook dat het manifest goed gelezen was. ‘Dat alles alleen al is winst’, zo stelden verschillende van de manifestpartners na afloop.

In de vier aansluitende debatronden stonden de thema’s uit het manifest centraal. Bij natuur en landschap was de kernvraag hoe de stagnerende realisatie van de EHS – in Limburg goudgroene natuur genoemd -op te lossen. De landbouwdiscussie concentreerde zich op knelpunten voor agrarisch natuurbeheer. Bij recreatie lag de focus op financiering van recreatievoorzieningen en op de mogelijkheden om te sturen in de toeristische drukte in Zuid-Limburg. Belangrijkste vraag bij energie en klimaat was de verduurzaming van de energievoorziening.

Belangrijk punt voor de Natuur en Milieufederatie Limburg is een duurzame energieopwekking. Bijna alle partijen toonden zich bereid om particuliere en coöperatieve initiatieven voor lokale energietoepassingen (besparing, opwekking) te faciliteren en te ondersteunen.

Succesvol verkiezingsdebat over Limburgs buitengebied