Succesvolle excursie Kaderrichtlijn Water

5 oktober 2006

Succesvolle excursie Kaderrichtlijn Water

Milieufederatie en LLTB laten in Afferden zien wat Kaderrichtlijn betekent in praktijk

Golfbaan Bleijenbeek in Afferden was dinsdag 26 september het decor voor een excursie over het project ‘Kaderrichtlijn Water in de praktijk’. Het initiatief van de Milieufederatie Limburg en LLTB laat zien wat de richtlijn betekent voor een beek en zijn omgeving.

Om een idee te geven wat de Kaderrichtlijn Water (KRW) betekent, is gekozen voor de grotendeels heringerichte Eckeltsebeek die vanuit Duitsland via Afferden naar de Maas stroomt. Tijdens de excursie is de KRW kort besproken door Anke Lodder van de Milieufederatie. Vervolgens is het project ‘KRW in de praktijk’ uit de doeken gedaan door Heidi Schalk van Arvalis.

Voordat het gezelschap zich naar buiten verplaatste, gaf Sjang Drabbels van het gebiedsbureau Maasduinen een introductie over hun rol in gebiedsprocessen. Vervolgens begaf het gezelschap, dat in hoofdzaak bestond uit afgevaardigden van gemeenten, Provinciale Staten, de waterschappen en LLTB zich naar de golfbaan, om te zien hoe de beek – heringericht en wel – daar is ingepast. Tom Heijligers en Michel Hofman van Waterschap Peel en Maasvallei verschaften daarbij de benodigde informatie. Ook is er een bezoek gebracht aan het bedrijf van agrarisch ondernemer Maurice Linders uit Bergen.

“Al met al een uitvoerige en interessante bijeenkomst᾿, meent LLTB-bestuurslid Elly Roebroek (Water). “Er is heel duidelijk uitgelegd dat de kaderrichtlijn vergaande gevolgen kan hebben voor individuele bedrijven.᾿ Volgens Roebroek worden dergelijke gevolgen pas duidelijk in de praktijk. “Ook hebben aanwezigen kunnen zien dat landbouwbedrijven al veel maatregelen hebben genomen en dat verdergaande inspanningen een kwestie van maatwerk is. En dat is afgelopen dinsdag zeker gelukt.᾿

Succesvolle excursie Kaderrichtlijn Water

Tags: