Terugkijken 50-jarig jubileum symposium

28 november 2022

Terugkijken 50-jarig jubileum symposium

Op donderdag 20 oktober jl. vierden we ons 50-jarig bestaan met een symposium in ECI Cultuurfabriek te Roermond. Wij kijken terug op een mooie middag met boeiende sprekers, grappige intermezzo’s en prikkelende sessies over urgente thema’s zoals landbouw, water, duurzaamheid en klimaat.

We hebben een compilatie gemaakt met de highlights van het plenaire deel van het symposium. Daarnaast kun je de afzonderlijke themasessies met Hilda Feenstra, Martin Scholten, Li An Phoa en Florentijn van Rootselaar terugkijken.

Symposium in het kort

Bekijk hieronder de compilatie van de videoregistratie van het plenaire deel van het symposium.

Wil je liever de integrale opname van het symposium bekijken? Klik hier

Themasesies

In vier themasessies gingen de deelnemers met de sprekers en elkaar in gesprek om de verdieping op te zoeken en de discussie aan te gaan rondom actuele onderwerpen. Hieronder staan de sessies voor je uitgelicht.

 

 

Themasessie Duurzaamheid

Tijdens ons symposium stelde Hilda Feenstra het publiek de vraag ‘Hoe kunnen we het complexe onderwerp duurzaamheid concreet en praktisch maken, binnen onze eigen invloedssfeer, zonder de opgaven waar we voor staan te oversimplificeren?’

Over de spreker
In de visie van Hilda Feenstra is systeemdenken de nummer 1 vaardigheid die nodig is voor de transitie naar een duurzame samenleving. Inzien dat alles met alles samenhangt en iedereen met iedereen en dat we dus de grote uitdagingen van deze tijd ook in samenhang moeten aanpakken. Uitgangspunt daarbij is het systeem aarde. Hoe werkt dat en hoe verstoren wij die werking? Wat zetten we daarmee op het spel? En wat kunnen we doen om het tij te keren?

Bekijk Themasessie

Themasessie Landbouw

Tijdens ons symposium schetste Martin Scholten nieuwe perspectieven voor de landbouw in een natuurrijk Limburg, met gebiedsgericht en natuurinclusief maatwerk.

Over de spreker
Dr. Martin C. Th. Scholten is strategisch adviseur inzake gebiedsgerichte transitie in voedselsystemen. Hij is deels verbonden aan Wageningen University & Research en de Aarhus University in Denemarken en werkt daarnaast voor Imagro, een Limburgs communicatiebureau voor nieuwe perspectieven in voedselproductie en leefomgeving. Martin Scholten is als adviseur nauw verbonden aan de LNV visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ en was ook lid van het Adviescollege Stikstofproblematiek (“commissie Remkes”). Vanuit die ervaring is hij betrokken bij diverse trajecten van gebiedsgericht maatwerk in de aanloop naar de provinciale uitrol van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Bekijk themasessie

Themasessie Water

Tijdens ons symposium deelde Li An Phoa haar ervaringen met het project Drinkbare Maas (onderdeel van Drinkable Rivers) en  bood ze perspectieven voor de toekomstige drinkbaarheid van Limburgse beken zoals de Gulp en Geul.

Over de spreker
Li An Phoa (1980) is oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College. Ze studeerde bedrijfskunde, filosofie en systeemecologie. Over haar wandeling van 1000 kilometer langs de Maas werd de documentaire Drinkbare Maas gemaakt. Samen met haar partner Maarten van der Schaaf schreef ze in 2021 een boek over haar leven en werk getiteld Drinkbare rivieren.

Bekijk themasessie

Themasessie Klimaat

Tijdens ons symposium stelde Florentijn van Rootselaar prikkelende, filosofische vragen als ‘Wat voor karakter hebben we nodig om de uitdagingen waar het klimaat ons voor stelt in Limburg goed aan te pakken? Hebben we moed nodig, zorgzaamheid of hebben we behoefte aan andere karaktertrekken?’

Over de spreker
Florentijn van Rootselaar is filosoof en publiceerde Filosofisch veldwerk, waarin het klimaat een belangrijke rol speelt. Verder schrijft hij als journalist over filosofie en ethiek, onder meer voor Het Financieele Dagblad. Ook doceert hij over deze onderwerpen aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Verder werkt hij als toezichthouder in de publieke sector, waarin hij vanuit de ethiek (en het recht) probeert bij te dragen aan een duurzame vormgeving van de toekomst.

Bekijk themasessie

Heb je een vraag? Neem contact op met Len

Profiel Len Dumont

Len Dumont

Online Communicatie

Bereikbaar: Ma en do