Thema-avond intensieve veehouderij/megastallen op 31 mei

19 mei 2010

Thema-avond intensieve veehouderij/megastallen op 31 mei

Op maandag 31 mei 2010 organiseert de Milieufederatie Limburg voor alle leden en aangesloten groepen een thema-avond over de intensieve veehouderij in Limburg. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in Het GroenHuis, Godsweerderstraat 2 in Roermond.

megastal In Limburg komt steeds meer verzet tegen de bouw van megastallen. Inwoners in met name Noord- en Midden-Limburg zetten grote vraagtekens bij de enorme schaalvergroting in de veehouderij. Ook het bestuur van de Milieufederatie vindt dat er een einde moet komen aan de groei van het aantal dieren in Limburg.

Over de voor- en nadelen van de intensieve veehouderij wil de Milieufederatie graag van gedachten wisselen met haar achterban. Daarom vindt er op 31 mei een discussieavond plaats waaraan onder meer deelnemen: Frank Wassenberg (statenlid PvdD) en Jan Loonen (statenlid CDA).

Tijdens het eerste deel van de avond wordt tevens de jaarlijkse vergadering van de Adviesraad gehouden. Hierin zal onder meer het werkplan van de Milieufederatie voor 2011 worden toegelicht door directeur Hans Heijnen. Alle aanwezigen kunnen die avond hun mening hierover kenbaar maken. Na een korte pauze start het debat over de intensieve veehouderij.

Het programma is:

  • 19.30 – 20.00 uur: vergadering Adviesraad/werkplan Milieufederatie 2011
  • 20.00-20.15 uur: pauze
  • 20.15-21.30 uur: discussie intensieve veehouderij/megastallen

Belangstellenden wordt verzocht zich vooraf aan te melden voor deze thema-avond. Aanmelden kan tot en met 26 mei aanstaande bij de Milieufederatie, tel. 0475 – 386410 (Karin Timmermans) of per e-mail: sml@milieufederatielimburg.nl. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Thema-avond intensieve veehouderij/megastallen op 31 mei