Tool voor het schrijven ven een goede Warmtevisie

20 juni 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. Hoe dat te bereiken? Daarvoor is er nu het Rapport Transitievisie Warmte.

Zonneparken zijn enorm in opkomst in Nederland. Grondgebonden zonne-energie heeft vrijwel altijd een effect op lokale natuurwaarden. De komst van een zonnepark zorgt voor nieuwe omstandigheden, waar diverse flora en fauna nadeel of juist voordeel van kunnen hebben. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van grondgebonden zonneparken voor een snelle energietransitie, met rekenschap van natuurwaarden. Door de mogelijkheden voor natuurvriendelijke inpassing beter te benutten, kunnen in sommige gevallen zonneparken bijdragen aan de biodiversiteit én de energietransitie.

In het ontwerp-Klimaatakkoord staat dat gemeenten in 2021 een zogenaamde Transitievisie Warmte moeten hebben geschreven waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan. In het rapport staan aanbevelingen voor het schrijven van een goede transitievisie Warmte en geven we aan welke informatie een visie in ieder geval moet bevatten.

Sterke punten

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben de transitievisies van vier pioniers geanalyseerd: gemeente Almere, Leiden, Nijmegen en Utrecht. De onderzochte transitievisies kennen elk verschillende sterke punten die als voorbeeld voor volgende transitievisies kunnen dienen. Deze sterke punten hebben wij gebundeld in een handzaam rapport. Gemeenten die nog aan de slag moeten gaan met hun transitievisie kunnen het rapport gebruiken om tot een eigen visie te komen die duurzaam en realistisch is.

Download het Rapport Transitievisie Warmte

Tool voor het schrijven ven een goede Warmtevisie