Toolbox Crowdfunding voor groene initiatieven

25 maart 2022

Toolbox Crowdfunding voor groene initiatieven

Heb je een boomplantinitiatief, maar mis je nog de financiële middelen om het te realiseren? Dan is crowdfunding mogelijk interessant voor jou of je organisatie. Onze stagiair Thomas Bridié heeft een Toolbox Crowdfunding ontwikkeld met een uitgebreid stappenplan voor een succesvolle crowdfundingactie.

Aanleiding voor de stageopdracht

Eind 2020 heeft de NMF Limburg samen met het inmiddels failliete IKL een groot aantal boomplantinitiatieven ingediend bij de provincie Limburg in het kader van het Actieplan 1 miljoen bomen. De subsidiedrempel voor deze subsidieregeling was met 25.000 euro vrij hoog, maar door al deze kleine initiatieven te bundelen in drie zogenaamde Vangnetaanvragen, was het toch mogelijk om aan de aanvraag mee te doen. Door het failliet gaan van IKL en ook omdat het lastig bleek om alle kleine initiatieven te toetsen aan de subsidievoorwaarden, zijn alle aanvragen afgewezen. Om voor de indieners van al deze boomplantinitiatieven toch wat te kunnen betekenen, heeft de NMF Limburg samen met IVN Natuureducatie Limburg (IVN) gezocht naar alternatieve manieren om de initiatieven te realiseren.

Toolbox

Thomas Bridié, student Bos en natuurbeheer bij Hogeschool Van Hall Larenstein, kreeg eind vorig jaar de opdracht om te onderzoeken hoe een initiatiefnemer zelf het beste financiering kan vinden voor zijn boomplantinitiatief en op wat voor manier de NMF Limburg hierbij ondersteuning kan bieden. Hierop heeft Thomas een toolbox ontwikkeld met een stappenplan voor crowdfunding en ook gekeken naar mogelijkheden voor de NMF Limburg om initiatieven meer publiciteit te geven. Hieronder volgt een samenvatting van Thomas stagerapport. In de Toolbox Crowdfunding vind je nog veel meer informatie, tips en inspiratie om zelf een succesvolle crowdfundingactie op te zetten.

Download Toolbox

 

Stappenplan crowdfunding in het kort

Crowdfunding is het inzamelen van middelen met hulp van het publiek. Thomas geeft in een stappenplan aan welke onderdelen bij een crowdfundingactie niet mogen ontbreken:

Introductie
Korte omschrijving wat het initiatief in grote lijnen inhoudt

Probleemstelling
Stel jezelf hierbij de vraag ‘Wat is het probleem dat ik met mijn project oplos?’

Waarom
Bij de probleemstelling is het probleem vastgelegd, hier volgt de uitleg waarom het probleem opgelost moet worden.

De oplossing
Wat is jouw oplossing voor het probleem en waarom ben jij de uitgelezen persoon om het probleem op te lossen?

Waarom nu
Door duidelijk te maken waarom het probleem nu aangepakt moet worden, geef je mensen een gevoel dat ze aan iets bijdragen waar een zekere mate van urgentie achter zit.

De uitvoering
Hier beschrijf je wat je zou willen doen bij de uitvoering van je project.

Benodigdheden
In de meeste gevallen is dit geld om bv mensen in te huren of productiekosten te betalen. Maar ook kennis en materiaal kunnen een bijdrage zijn. Je geeft hier een overzicht van wat je nodig hebt aan materiaal en mensen en wat de geschatte kosten hiervoor zijn.

Waarde/tegenprestatie
Om mensen verder te motiveren om je initiatief te steunen, wordt vaak een vorm van tegenprestatie geleverd als dank voor de steun, afhankelijk van het bedrag van de donatie en de grootte van het initiatief. Dit kan een kaartje als dank zijn, maar ook een lijst van donateurs die zichtbaar is wanneer het project is afgerond.

Het verwachte resultaat
Maak dit resultaat zo visueel mogelijk. Een foto zegt namelijk meer dan duizend woorden. Door middel van foto’s, schetsen of digitale weergaven zoals kaarten of 3D modellen, maak je van je initiatief een tastbaar eindresultaat.

Analyse van crowdfunding platforms en andere kanalen

Wanneer je een crowdfundactie opstart, kun je een platform op internet gebruiken om het initiatief publiciteit te geven. Er zijn veel verschillende websites die specifiek als doel hebben mensen te helpen om hun crowdfundacties te promoten. Thomas heeft in zijn rapport een overzicht van allerlei verschillende platforms gemaakt met daarbij een beschrijving van o.a. de doelgroep, transactie- en onderhoudskosten.

Daarnaast heeft hij voor diverse social media beschreven hoe je deze effectief kunt inzetten voor je crowdfundingactie, namelijk Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln en Google Ads.

Thomas besteedt ook aandacht aan traditionele manieren van crowdfunden, door bv vrienden, familie, collega’s en werkcontacten om steun te vragen. Daarnaast zijn er in Nederland verschillende fondsen die financiële steun bieden voor initiatieven omtrent natuur en milieu, zoals het Fonds Natuur- en Milieueducatie en het Prins Bernhardfonds. Vaak zijn er regionaal of lokaal veel verschillende mogelijkheden om je initiatief extra publiciteit te geven, bv via een lokale krant of een regionale televisiezender. Ook lokale verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen betrokken worden. Ook een berichtje op een prikbord van een lokaal evenementencentrum kan helpen om een initiatief meer publiciteit te geven. Ten slotte is het mogelijk om bij de gemeente of provincie subsidie aan te vragen. De voorwaarden voor deze subsidies verschillen vaak per regio of gemeente. Op de website van de gemeente of provincie is vaak een overzicht te vinden van de voorwaarden waaraan een project moet voldoen.

Download Toolbox