Top 10 voor platteland Noord- en Midden-Limburg

5 december 2005

Top 10 voor platteland Noord- en Midden-Limburg

De Milieufederatie denkt mee over Reconstructiedoelen

De Milieufederatie Limburg heeft met Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, IKL en IVN, haar mening gegeven over de lijst met doelen voor het platteland van Noord- en Midden-Limburg in het Reconstructieplan. Natuurontwikkeling, aanleg van een groene verbindingszone tussen Schinveld en Mook en het terugdringen van de ammoniakuitstoot zijn volgens de ‘groene’ organisaties in de komende jaren erg belangrijk.

Ook moeten de volgende doelen volgens de Milieufederatie voorrang krijgen:

  • Verminderen van broeikasgassen
  • Beschermen van bedreigde dieren en planten
  • Aanleg van nieuwe bossen
  • Creëren van aantrekkelijke landschappen
  • Aanpakken van verdroging
  • Beekherstel
  • Sluiten van de mineralenkringloop

Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor de Reconstructiedoelen is de nieuwe landelijke wetgeving (de zgn. WILG). De doelen zijn dus niet nieuw, ze worden op dit moment alleen opnieuw beoordeeld en geordend.

De Milieufederatie Limburg en de andere ‘groene’ organisaties denken dat bovenstaande 10 doelen de kwaliteit van het platteland in Limburg zullen verhogen. Ze hopen dan ook dat de Provincie rekening zal houden met deze bouwstenen in de plattelandsontwikkeling van Noord- en Midden-Limburg.

Tags: