TTIP ondergraaft Europese ambities voor klimaat en duurzame energie

18 juli 2016

TTIP ondergraaft Europese ambities voor klimaat en duurzame energie

Amerikaanse energiebedrijven krijgen toegang tot de Europese elektriciteitsnetwerken, er komen regels die de ruimte voor groene stroom op het net beperken en de handel in schaliegas uit Amerika wordt vrijgegeven. Dat zijn enkele van de voorstellen van de EU over energie en grondstoffen in het handelsakkoord TTIP waar de EU en de Verenigde Staten over spreken.

Milieudefensie onthulde onlangs een document uit de onderhandelingen waaruit dat blijkt. Op 11 juli is de opnieuw een onderhandelingsronde van TTIP in Brussel gestart, waar onder meer dit document op de agenda staat. Het voorstel bevat afspraken die de overgang naar duurzame energie beperken en vertragen en de fossiele industrie juist versterken. Het voorstel geeft Amerikaanse bedrijven toegang tot Europese elektriciteitsnetten.

En het verbiedt het bevoordelen van groene stroom, door te stellen dat er niet gediscrimineerd zal worden ’tussen types energie’. Dit kan het einde betekenen voor het voorrangsbeleid voor groene stroom, zoals dat in Duitsland met succes wordt toegepast. Dat sluit ook voor Nederland een belangrijke weg af naar een duurzamere energietransitie.

De Europese Commissie wil in TTIP een wettelijk bindende verplichting tot de verwijdering van alle bestaande beperkingen op de export van aardgas in handel tussen de Verenigde Staten en de EU. De maatregel kan leiden tot een toename van de handel in Amerikaans schaliegas, een controversiële energievorm in Nederland, mede vanwege de grote problemen met klimaatvervuilende methaanlekkages bij de winning.

TTIP ondergraaft Europese ambities voor klimaat en duurzame energie