Twaalf duurzame organisaties lanceren kieswijzer Klimaatkeuze.nl

14 augustus 2012

Twaalf duurzame organisaties lanceren kieswijzer Klimaatkeuze.nl

Woensdag 15 augustus – precies 4 weken voor de verkiezingen – lanceren twaalf prominente duurzame organisaties onder wie de Natuur en Milieufederaties de duurzame kieswijzer www.klimaatkeuze.nl. Deze kieswijzer geeft inzicht in de duurzaamheid van het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen. Onder de slogan ‘Kies voor klimaat, kies voor de toekomst’ willen de initiatiefnemers de kiezers én de politieke partijen aansporen tot meer duurzame keuzes.

Dat is nodig omdat Nederland ver achter loopt in vergelijking met andere Europese landen op het gebied van CO2-reductie en de inzet van duurzame energie. Zo haalde Nederland in 2010 slechts een schamele 3,8 % van alle energie uit duurzame bronnen. Ter vergelijking: bij oosterbuur Duitsland is dit 17%. Het kan dus wel, als de politiek en de kiezer maar duidelijke duurzame keuzes maakt.

De Milieufederatie Limburg participeert in het project omdat dit gerelateerd is aan haar eigen werkgebied. Zo ondersteunt de federatie in Limburg initiatiefnemers die lokale duurzame energie willen opwekken. Zij kunnen in de startfase steun van de overheid goed gebruiken. ,,Een overstap naar duurzame energie op lokale schaal brengt het opwekken van energie weer terug bij de mensen en verkleint de afhankelijkheid van de grote maatschappijen. We hebben gemerkt dat die drijfveer in Limburg sterk is”, aldus Jelle Vegt, medewerker milieu en duurzaamheid.

De nieuwe kieswijzer geeft je in een oogopslag inzicht in de duurzaamheid van het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen. Als het aan de initiatiefnemers van klimaatkeuze.nl ligt, stemmen zo veel mogelijk mensen op de partijen met het meest duurzame beleid. In de kieswijzer zijn zes belangrijke thema’s verwerkt:

1. Nederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40 procent
2. Grootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
3. Kolenstroom wordt duurder door hogere belasting
4. Schone en decentrale energieopwekking worden gestimuleerd
5. Er komen geen nieuwe kerncentrales
6. Vleesvermindering wordt gestimuleerd door extra belastingen

,,De gevolgen van ons huidige energiebeleid zijn immens, niet alleen in Nederland maar ook in ontwikkelingslanden, waar grote veranderingen nu merkbaar zijn in de vorm van langere droogtes, overstromingen en de achteruitgang van biodiversiteit. Deze zijn een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid en de voedselzekerheid. De politiek heeft de macht om daar invloed op uit te oefenen, positief dan wel negatief”, aldus Marieke Kragten van Hivos. Op de website www.klimaatkeuze.nl kunnen kiezers aan de hand van een stoplichtsysteem (rood, oranje en groen) in een oogopslag zien welke partijen klimaatvriendelijk zijn, welke minder en welke helemaal niet. De website is tot stand gekomen met input van vrijwel alle politieke partijen.

Klimaatkeuze.nl is een initiatief van twaalf duurzame organisaties die zich samen sterk maken voor een klimaatvriendelijk kabinet: Greenpeace, Hivos, Klimaatverbond, WISE, ICCO, Oxfam Novib, Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, ODE, 10.10, Windvogel en Jongeren Milieu Actief (JMA).

Twaalf duurzame organisaties lanceren kieswijzer Klimaatkeuze.nl