Tweede Kamer debat AO Mest is uitgesteld

19 februari 2014

Tweede Kamer debat AO Mest is uitgesteld

Het debat AO Mest in de Tweede Kamer inzake dierrechten en mestoverschotten is uitgesteld. De mest-actie op Het Plein in Den Haag die Milieuorganisaties wilden organiseren, gaat donderdagochtend 20 februari dan ook niet door.

Milieuorganisaties (onder wie de Milieufederatie Limburg) en burgers wilden donderdag op het Plein in Den Haag een grote kaart van Nederland onder de mest verdwijnen. De Tweede Kamer zou die dag debateren over het voortbestaan van dierrechten, waarmee grenzen worden gesteld aan de vee-industrie in Nederland. Zonder duidelijke grenzen groeit de Nederlandse veehouderij alleen maar en neemt het mestoverschot toe. Ook zouden verzamelde oproepen om de vee-industrie niet te laten groeien aan staatssecretaris Dijksma overhandigd worden.

Ruim 10.000 mensen stuurden Dijksma een kaart met daarop het verzoek van Nederland geen megastal te maken.Nederland heeft een mestoverschot doordat de veehouderij meer mest produceert dan we op het land kwijt kunnen. Het mestoverschot leidt tot verzuring van de bodem en het grondwater. Verwerking van de overtollige mest kost jaarlijks tientallen miljoenen aan overheidssubsidie en veroorzaakt ernstige milieuproblemen. Daarnaast zorgt de intensieve veehouderij voor stankoverlast, uitstoot van fijnstof en broeikasgassen en gezondheidsrisico’s door de uitbraak van dierziekten en kans op antibioticaresistentie.

Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties in Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg verzamelden de afgelopen maanden onder de noemer ‘Maak van Nederland geen megastal’ oproepen aan de staatssecretaris om de vee-industrie niet te laten groeien. ,,Namens deze mensen vragen we Dijksma om de grenzen aan het aantal varkens en kippen in de Nederlandse vee-industrie te behouden,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. Naast de dierrechten waarmee het aantal varkens en kippen in ons land wordt begrensd, staat ook de groei van de melkveehouderij op de agenda. De milieuorganisaties pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij waar de koeien in de wei lopen en boeren hun mest op hun eigen land verwerken.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.maakvannederlandgeenmegastal.nl

Tweede Kamer debat AO Mest is uitgesteld