Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor herstel natuur

3 juni 2019

Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor herstel natuur

Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State op 29 mei 2019. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.

Hypotheek op de toekomst

De Raad van State heeft geoordeeld dat bij vergunningverlening niet meer mag worden vooruitgelopen op een verwachte daling van stikstof in de toekomst, terwijl resultaten nu nog niet bereikt zijn. Voor toekomstige vergunningverlening is het essentieel geworden dat maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen aantoonbaar effectief zijn. Ook mag niet langer toestemming worden verleend op basis van maatregelen die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn sowieso al genomen moeten worden om achteruitgang van natuurgebieden zoals de Peel te voorkomen. Kortom, het PAS kan niet langer als hypotheek op de toekomst worden gebruikt en zal volledig moeten worden herzien. Het is vooralsnog moeilijk in te schatten welke gevolgen de uitspraak heeft voor bestaande natuurvergunningen en bestemmingsplannen.

Stikstof moet omlaag

De stikstofuitstoot in ons land hoort tot de hoogste ter wereld. Deze overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland. Daling van de hoeveelheid stikstof moet dan ook topprioriteit krijgen. We zijn verheugd met de reactie van minister Schouten die aangeeft deze ambitie te delen. Het is zaak om tot een vergunningstelsel te komen waardoor de natuur in Nederland écht herstelt en tegelijkertijd ruimte te bieden voor economische activiteiten. Wij vinden het essentieel om nu samen te werken met alle betrokken partijen aan een effectieve systematiek. De Kringloopvisie van minister Schouten is daarbij een belangrijk kompas.

Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor herstel natuur
De Groote Peel