Uitstoot Clauscentrale aan banden gelegd

15 december 2008

Uitstoot Clauscentrale aan banden gelegd

De provincie Limburg heeft vorige week de nieuwe milieuvergunning van de Clauscentrale in Maasbracht vastgesteld. Door ingebruikname van een nieuwe eenheid wordt de uitstoot van emissies schadelijke stoffen aan banden gelegd. De Milieufederatie had beroep aangetekend tegen een eerder besluit van de provincie bij de Raad van State en is in deze zaak in het gelijk gesteld. De Raad van State bevestigde dat de Clauscentrale teveel schadelijke stoffen mag uitstoten. Daarop heeft de provincie Limburg een nieuw besluit genomen. In het kort komt het hier op neer: De Clauscentrale heeft als bestaande eenheden A en B. Er komt een nieuwe installatie de zogenoemde eenheid C. De voorschriften voor die installatie blijven ongewijzigd en voldoen aan de Europese regelgeving. Het bezwaar van de Milieufederatie richtte zich met name op de uitstoot van de eenheden A en B. Voor eenheid B heeft de provincie per 1 januari 2009 geen milieuvergunning meer verleend. Dit in verband met de hoge emissies. In eenheid A mag enkel nog gas worden verstookt en geen 'bio-olie' of 'stookolie', eveneens vanwege de hoge emissies van schadelijke stoffen. De Milieufederatie is verheugd over het nieuwe besluit van de provincie, omdat de ingreep veel winst oplevert voor het milieu. Jaarlijks wordt er vanaf 1 januari 2009 2.000 ton stikstofoxiden (NOx), 800 ton zwaveldioxide (SO2) en 200 ton stof minder uitgestoten.