Vaart zetten achter Natura 2000

23 januari 2012

Vaart zetten achter Natura 2000

Er moet tempo worden gemaakt met Natura 2000 en met name met de beheerplannen, aldus de Natuur en Milieufederaties. In veel gebieden stagneert de voortgang, omdat de provincies zich terughoudend opstellen. Zowel natuur als economie zijn ermee gebaat als impasses worden doorbroken. Het bekend maken van definitieve aanwijzingsbesluiten kan hierbij helpen.

Zodra de beheerplannen afgerond zijn, kunnen weer investeringen worden gedaan door bedrijven, terreinbeheerders en bijvoorbeeld ook waterschappen want die blijven nu uit. Dit onderschrijft een groot aantal natuur-, milieu, ondernemings- en landbouworganisaties, onder wie de Natuur en Milieufederaties in een brief aan de Tweede kamer.

Voor gebieden waarvan vaststaat dat de maatregelen haalbaar zijn, de financiering ervan is verzekerd en voldoende ontwikkelingsruimte wordt geboden aan bedrijven, is het hoog tijd om de volgende stap (definitieve aanwijzingsbesluiten) te zetten. Dit betreft met name de zogenoemde ’60+categorie’, waar volgens zowel het rijk als de provincies het stikstofprobleem goed oplosbaar is.

Ook met de resterende Natura 2000-gebieden moet haast gemaakt worden. Voor die gebieden is nog niet aan de voorwaarden voor aanwijzing voldaan. Het is nodig dat dit snel gebeurt waarna ook voor die gebieden de definitieve aanwijzingsbesluiten bekendgemaakt kunnen worden, zo schrijven de organisaties in hun gezamenlijke brief. Ze dringen bij staatssecretaris Bleker (ELI) aan op helderheid rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bijbehorende financiering. Doel van dit instrument is een kader te bieden voor economische ontwikkeling, natuurherstel en een soepeler verlening van vergunningen. Op 24 januari 2012 krijgt het debat in de Tweede Kamer over hoe verder met Natura 2000 en de PAS een vervolg.

Vaart zetten achter Natura 2000