Veel Limburgse initiatieven aanwezig op ‘Evenement HIER opgewekt’ in Amersfoort

25 november 2013

Veel Limburgse initiatieven aanwezig op ‘Evenement HIER opgewekt’ in Amersfoort

Nederland telt inmiddels bijna 500 lokale duurzame energie-initiatieven. En de beweging heeft effect. Lokale overheden, energiebedrijven en netbeheerders signaleren dat hun rol moet veranderen. Dat is de belangrijkste conclusie van het landelijk ‘Evenement HIER opgewekt’ dat op vrijdag 15 november in Amersfoort plaats vond.

Op dit evenement kwamen zo’n 750 vertegenwoordigers bijeen van initiatieven, overheden, corporaties, provincies en serviceverleners. Het sterk groeiende aantal lokale duurzame energie-initiatieven is één van de meest zichtbare aanwijzingen dat Nederlanders zelf de regie pakken.

Belastingkorting impuls voor lokaal duurzaam

De lokale energiebeweging krijgt mogelijk een impuls door de belastingkorting per 1 januari voor collectieve lokale energieopwekking. Dat kan bijvoorbeeld rendabele collectieve zonneparken dichterbij brengen. Tientallen initiatieven zijn al bezig met de voorbereiding en honderden deelnemers bezochten tijdens het Evenement HIER opgewekt de sessies over dit onderwerp. HIER opgewekt haakt daarop in met de oprichting en ondersteuning van het Kenniscluster Zonneparken. Samen met juristen, fiscalisten en lokale initiatieven onderzoekt HIER opgewekt de mogelijkheden en ontwikkelt handvatten.

Lokale duurzame energie voor iedereen

Er zijn al meer initiatieven dan Nederland gemeenten telt. En wekelijks komt er wel één bij. De ambitie van HIER opgewekt is om lokale duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken. Limburg telt al 22 duurzame initiatieven verspreid over de hele provincie. Verschillende van hen waren aanwezig in Amersfoort en namen deel aan de workshops en deelden hun ervaringen en ambities met de andere initiatieven uit de rest van het land. Het steunpunt HIER opgewekt van de Milieufederatie Limburg ondersteunt de duurzame initiatieven in Limburg.

Over HIER opgewekt

HIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven en iedereen die daar interesse in heeft; initiatiefnemers, maar ook samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren, adviesbureaus en serviceverleners. HIER opgewekt verbindt mensen die werk maken van duurzame energie en helpt de beweging van lokaal duurzaam groter en professioneler te maken, brengt alle duurzame lokale energie initiatieven in Nederland in beeld, ontwikkelt in samenwerking met lokale initiatieven kennisdossiers en organiseert informatie- en inspiratiesessies door het hele land. HIER opgewekt is een initiatief van het HIER Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties. Kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl. Hier vindt u ook de deelnemerslijst en een verslag van het evenement.

Veel Limburgse initiatieven aanwezig op 'Evenement HIER opgewekt' in Amersfoort

Tags: