Veel onjuistheden in bestemmingsplan circuit de Peel

16 augustus 2007

Veel onjuistheden in bestemmingsplan circuit de Peel

Gemeente Venray handelt in stijd met provinciaal beleid.

De Milieufederatie Limburg roept de Gemeente Venray op om het ontwerp-bestemmingsplan Circuit de Peel niet vast te stellen. Met het bestemmingsplan wil de Gemeente de verhuizing van huidige illegale Circuit de Peel naar de Bakelsedijk Zuid mogelijk maken. Deze locatie is echter in strijd met het provinciale beleid (POG en Reconstructie).

In het ontwerp-bestemmingsplan zijn volgens de Milieufederatie diverse onjuiste conclusies en aannames uit het in juni uitgevoerde Milieu Effect Rapport (MER) overgenomen. De reacties van de Milieufederatie, omwonenden en de Commissie voor de m.e.r. op dit milieuonderzoek zijn niet meegenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Dit blijkt uit het feit dat het ontwerp-bestemmingsplan al ter inzage lag toen de inzagetermijn voor het MER nog niet was verstreken. Blijkbaar is de gemeente niet geïnteresseerd in de mening van anderen, het circuit moet en zal er komen!

Het circuit zou moeten verhuizen van de huidige illegale locatie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) naar de nabijgelegen Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). In een POG-gebied moeten ontwikkelingen vooral gericht zijn op versterking van het groen. Het mag duidelijk zijn dat de komst van een crosscircuit hier niet mee in overeenstemming is.

Veel onjuistheden in bestemmingsplan circuit de Peel

Tags: