Verkeersrapport Groesbeek A73 kan in prullebak

10 mei 2006

Verkeersrapport Groesbeek A73 kan in prullebak

Natuur- en milieuorganisaties vinden verkeer door bosgebied onaanvaardbaar

De natuur-en milieubeweging verwerpt unaniem het Grontmij-rapport actualisatie verkeersstudie Groesbeek-A73. Het rapport dient een duurzame oplossing te leveren voor huidige en toekomstige verkeersproblemen in het gebied tussen Groesbeek, Malden en Mook. Het enige echte probleem – de dagelijkse drukte rond de J.J. Ludenlaan – wordt echter binnen afzienbare tijd opgelost middels nieuwe hightech-verkeerslichten waarmee het rapport in feite overbodig is geworden.

In de verkeersstudie worden zeven oplossingsvarianten bekeken. In alle “best scorende varianten” wordt gekozen voor nieuwe verkeersdoorsnijdingen door bos en open gebied. Dat vinden de natuur- en milieuorganisaties onaanvaardbaar. Dit gebied heeft een zeer hoge natuur- en landschappelijke waarde. Voor een nieuwe doorsnijding moeten dan wel zeer sterke argumenten zijn. Die zijn er echter niet. De echte verkeersknelpunten bevinden zich op de noord-zuidroute door Malden, Molenhoek en Mook en de oprit naar de A73. Hier wordt al gewerkt aan het realiseren van een nieuwe verkeersregelinstallatie bij de Jan J. Ludenlaan. Daarmee zal het bereikbaarheidsprobleem voor Groesbeek een heel eind worden opgelost.

Een aantal andere, kleinere, knelpunten moet zeker worden opgelost. Dat kan echter prima – ook volgens het Grontmij-rapport – zonder nieuwe wegtracés. Ook zijn voor het bereikbaarheidsprobleem andere, duurzamere oplossingen van belang, welke in het rapport niet meegenomen zijn. Te denken valt aan een opwaardering van de regiotaxi-verbinding tussen de dorpen, een regionaal treinstation Molenhoek, de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Groesbeek-Kleef en veiliger fietsroutes.

Aanstaande donderdagavond vindt in restaurant ’t Zwaantje (tussen Mook en Groesbeek) een informatie-avond over de verkeersstudie plaats. De natuur- en milieuorganisaties zullen hun eensluidende standpunt daar zeker komen toelichten.

De twaalf organisaties zijn: Vereniging Bos en Kuil, Vereniging Das & Boom, Gelderse Milieufederatie, Milieufederatie Limburg, IVN Rijk van Nijmegen, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, Werkgroep Milieubeheer stadsgewest Nijmegen, Milieudefensie Mook, Milieudefensie Heumen, Milieudefensie Nijmegen, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.

Tags: