Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar

19 december 2016

Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar

De afspraken tussen milieuorganisaties, energiecoöperaties en de windsector over het goed betrekken van de omgeving bij windenergie zijn vernieuwd. De gedragscode is onder meer aangepast op basis van een externe evaluatie van de code. De nieuwe versie van de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land is vanaf nu beschikbaar voor alle belanghebbenden in windenergie.

Om bewoners beter bij projecten voor windenergie te betrekken is in de nieuwe versie van de gedragscode meer nadruk gelegd op duidelijke regels voor deelname van de omgeving tijdens de totstandkoming van nieuwe windprojecten. Daarnaast is de leesbaarheid van de gedragscode verbeterd. Ook maakt de nieuwe code een duidelijker onderscheid tussen procesparticipatie bij de totstandkoming van nieuwe windprojecten en financiële participatie waardoor mensen kunnen delen in de opbrengst van windmolens en windparken.

Uit de externe evaluatie die eerder dit jaar werd uitgevoerd bleek dat 8 op de 10 projectontwikkelaars omwonenden laten participeren in de totstandkoming van nieuwe windmolens. Verder kunnen in vrijwel alle projecten voor windenergie mensen financieel participeren. Op die manier voelt de omgeving zich meer betrokken bij windprojecten.

Met de Gedragscode Acceptatie en Participatie Windenergie op Land willen Greenpeace, Milieudefensie, de Nederlandse Windenergie Associatie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en ODE Decentraal de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten voor windenergie versterken.

Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar

Tags: