Verschuiving regiovergadering Zuid

17 februari 2004

Verschuiving regiovergadering Zuid

Besloten is om de regiovergadering Zuid te verplaatsen van 9 maart naar 13 april

Aan de aangesloten organisaties in de regio Zuid

Roermond : 16 februari 2004
Betreft : verschuiving regiovergadering Zuid van 9 maart naar 13 april
Behandeld door : dhr. H. Bemelmans
Nummer/ Kenmerk : 04.31 / KP / 610.2.5

Geachte dames en heren,

In verband met het ontbreken van agendapunten op dit moment, hebben wij besloten de regiovergadering van 9 maart te verschuiven naar 13 april. Zij vindt plaats te Sittard in hotel De Prins, hoek Wilheliminastraat-Rijksweg Zuid (3 minuten vanaf NS-station).

Wij verwachten in april een aantal actuele ontwikkelingen rond de Buitenring Parkstad, locaties windenergie in Parkstad en de gebiedscommissies in de regio Zuid. Commissies zijn voorzien in resp. Parkstad, Maastricht/Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Voor dit thema wordt een inleider van de Provincie Limburg gevraagd.

Wij wensen u een plezierige carnaval toe.

Met vriendelijke groet,
Stichting Milieufederatie Limburg
ir. Henk Vijverberg – directeur

Tags: