Versnelling coöperatieve energietransitie Limburg gaat van start

1 augustus 2020

Versnelling coöperatieve energietransitie Limburg gaat van start

Op woensdag 2 september vindt in het Provinciehuis te Maastricht de kick-off plaats van het project “Versnelling coöperatieve energietransitie in Limburg, 2019-2022”. Het betreft een gezamenlijk project van REScoop Limburg, Energie Samen en Natuur en Milieufederatie Limburg met steun van Provincie Limburg.

REScoop Limburg, Energie Samen en Natuur en Milieufederatie Limburg hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk ondersteunen zij lokale energie-initiatieven bij het ontwikkelen van coöperatieve projecten met windmolens en/of zonnevelden. Provincie Limburg ondersteunt de genoemde partijen hierbij met het oog op de coöperatieve energietransitie. Zij hoopt op die manier nieuwe energie-initiatieven te kunnen stimuleren in de gebouwde omgeving. Ook zal het projectvoorstel naar verwachting als onderdeel van de Provinciale Energie Strategie (PES) worden meegenomen. Er wordt op gekoerst om de PES eind dit jaar vast te stellen.

Opleidingstraject

Belangrijk onderdeel is het opleiden van lokale projectleiders die deze wind- en zonprojecten vlot gaan trekken, met optimale betrokkenheid van de lokale omgeving. Bij deze opleiding wordt ook expliciet aandacht gegeven aan de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie.

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

De Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis is door de provincie Limburg in het leven geroepen. Deze regeling helpt burgers bij:

  • het besparen op het energiegebruik;
  • het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande woning;
  • het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

De provincie spant zich in om de Limburgse woningvoorraad te verduurzamen en het gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis daarbij te bevorderen.

Gecombineerde aanpak leidt tot versnelling en synergie

De twee genoemde initiatieven vertonen een grote overlap, maar zijn ook complementair aan elkaar. Een gecombineerde aanpak van beide zal leiden tot versnelling en synergie. Daarom is met de provincie afgesproken dat – vooruitlopend op besluitvorming eind 2020 – nu al gestart wordt met het opleidingstraject voor “coöperatieve” projectleiders gecombineerd met het creëren van draagvlak voor de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.