Vier inspirerende verhalen op ons 50-jarig jubileum symposium

18 oktober 2022

Vier inspirerende verhalen op ons 50-jarig jubileum symposium

Op donderdag 20 oktober vieren we ons 50-jarig bestaan met het symposium ‘Limburg, een Landschap met Toekomst’. Aan de hand van vier inspirerende verhalen verkennen we het toekomstperspectief voor Limburg rondom de thema’s water, klimaat, duurzaamheid en landbouw.

Na het plenaire deel gaan we in aparte themasessies met de sprekers en elkaar in gesprek over deze urgente thema’s. Aan het einde van de middag doen we een gezamenlijke poging om de contouren te schetsen van het toekomstige Limburgse landschap.

Themasesies

Hieronder lichten we de themasessies en bijbehorende sprekers voor je uit.

 

 

Themasessie Duurzaamheid

Tijdens ons symposium zal Hilda Feenstra ingaan op de vraag ‘Hoe kunnen we het complexe onderwerp duurzaamheid concreet en praktisch maken, binnen onze eigen invloedssfeer, zonder de opgaven waar we voor staan te oversimplificeren?’

Over de spreker
In de visie van Hilda Feenstra is systeemdenken de nummer 1 vaardigheid die nodig is voor de transitie naar een duurzame samenleving. Inzien dat alles met alles samenhangt en iedereen met iedereen en dat we dus de grote uitdagingen van deze tijd ook in samenhang moeten aanpakken. Uitgangspunt daarbij is het systeem aarde. Hoe werkt dat en hoe verstoren wij die werking? Wat zetten we daarmee op het spel? En wat kunnen we doen om het tij te keren?

Themasessie Landbouw

Tijdens ons symposium zal Martin Scholten ingaan op nieuwe perspectieven voor de landbouw in een natuurrijk Limburg, met gebiedsgericht en natuurinclusief maatwerk.

Over de spreker
Dr. Martin C. Th. Scholten is strategisch adviseur inzake gebiedsgerichte transitie in voedselsystemen. Hij is deels verbonden aan Wageningen University & Research en de Aarhus University in Denemarken en werkt daarnaast voor Imagro, een Limburgs communicatiebureau voor nieuwe perspectieven in voedselproductie en leefomgeving. Martin Scholten is als adviseur nauw verbonden aan de LNV visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland als koploper in kringlooplandbouw’ en was ook lid van het Adviescollege Stikstofproblematiek (“commissie Remkes”). Vanuit die ervaring is hij betrokken bij diverse trajecten van gebiedsgericht maatwerk in de aanloop naar de provinciale uitrol van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Themasessie Water

Tijdens ons symposium zal Li An Phoa ingaan op haar ervaringen met het project Drinkbare Maas (onderdeel van Drinkable Rivers) en perspectieven bieden voor de toekomstige drinkbaarheid van Limburgse beken zoals de Gulp en Geul.

Over de spreker
Li An Phoa (1980) is oprichter van Drinkable Rivers en de nomadische school Spring College. Ze studeerde bedrijfskunde, filosofie en systeemecologie. Over haar wandeling van 1000 kilometer langs de Maas werd de documentaire Drinkbare Maas gemaakt. Samen met haar partner Maarten van der Schaaf schreef ze in 2021 een boek over haar leven en werk getiteld Drinkbare rivieren.

Themasessie Klimaat

Tijdens ons symposium zal Florentijn van Rootselaar ingaan op prikkelende vragen als ‘Wat voor karakter hebben we nodig om de uitdagingen waar het klimaat ons voor stelt in Limburg goed aan te pakken? Hebben we moed nodig, zorgzaamheid of hebben we behoefte aan andere karaktertrekken?’

Over de spreker
Florentijn van Rootselaar is filosoof en publiceerde Filosofisch veldwerk, waarin het klimaat een belangrijke rol speelt. Verder schrijft hij als journalist over filosofie en ethiek, onder meer voor Het Financieele Dagblad. Ook doceert hij over deze onderwerpen aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Verder werkt hij als toezichthouder in de publieke sector, waarin hij vanuit de ethiek (en het recht) probeert bij te dragen aan een duurzame vormgeving van de toekomst.

Heb je een vraag? Neem contact op met Sandra

Profiel Sandra van der Meer

Sandra van der Meer

Adviseur Communicatie & Participatie

Bereikbaar: Ma, di en do