Visie op ontwikkeling Noord-Limburgse Maasterrassen

8 januari 2019

Visie op ontwikkeling Noord-Limburgse Maasterrassen

De bijzondere kwaliteit van de terrassenmaas in Noord-Limburg staat onder druk, nu er onder meer dijkverhogingen en dijkverleggingen zijn aangekondigd in het kader van de hoogwaterveiligheid. Meters hoge dijken en diepe waterplassen zullen het aanzien van het Maasdal onherkenbaar veranderen.

Om dit te voorkomen hebben Stichting Limburgs Landschap samen met een aantal collega-organisaties een visie opgesteld als uitnodiging aan overheden, belangenpartijen en bedrijven om een gezamenlijk kwaliteitskader te ontwikkelen. Het betrekken van maatschappelijke partners bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied is een van de uitgangspunten van de visie. Daarnaast moet het landschap leidend zijn bij de vormgeving en ligging van noodzakelijke maatregelen tegen hoogwater en overstromingen. Door deze toe te passen “binnen de contouren van het terrassenlandschap” kan het rivierdal haar authenticiteit en kleinschalige karakter behouden.

Meer informatie?

Lees visie De Maasterrassen

 

Visie op ontwikkeling Noord-Limburgse Maasterrassen

Tags: