Voorkom hinder van licht

14 juni 2005

Voorkom hinder van licht

Milieufederatie vraagt gemeenten om in actie te komen

Het wordt steeds lichter in Nederland. De Milieufederatie Limburg houdt de toename van licht in Limburg nauwlettend in de gaten. Ze wil voorkomen dat licht hinder gaat veroorzaken voor mens en natuur.

Langs de A2, bij de afslag Susteren, staat sinds enige tijd een verlichte reclamemast. De bewoners van Baakhoven ondervinden hinder van de verlichting van deze mast, met name in de nachtelijke uren. Ook dieren kunnen hinder ondervinden van deze opvallende lichtbron in het landschap. De Milieufederatie heeft de gemeente Echt-Susteren gevraagd om na te denken over maatregelen om de lichthinder te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het licht na een bepaald tijdstip te doven of te dimmen.

In Nieuwstadt is de bouw van een megaparkeerplaats (yard) gepland. Bewoners vrezen dat de yard de nodige lichthinder zal veroorzaken. Er wordt 24 uur per dag gewerkt en de bewoners van Nieuwstadt zullen vooral tijdens de nachtelijke uren last krijgen van licht. Slaapverstoring en een slechte zichtbaarheid van de sterrenhemel zijn het gevolg. De terreinverlichting zou dusdanig moeten worden aangelegd dat lichtvervuiling zo minimaal mogelijk wordt.

De Milieufederatie wil gemeenten vragen om aandacht te besteden aan licht(hinder). Ze adviseert gemeenten om :

  • lichtgevoelige gebieden in kaart te brengen;
  • toetsingscriteria voor aanleg van verlichting op te stellen;
  • verlichtingsvoorschriften in ruimtelijke plannen op te nemen;
  • een lichthinderplan te ontwikkelen en uit te voeren;
  • vergunningen op het gebied van verlichting te ontwikkelen;
  • lichthinder op te nemen in het Gemeentelijk Intern Milieuzorgsysteem;
  • particulieren en ondernemers voor te lichten en te stimuleren.
Tags: