Voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven

21 april 2017

Voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven

Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg van De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft namens bij haar aangesloten energiecoöperaties de gemeentebesturen in de Limburgse gemeenten gevraagd omwonenden van toekomstige zonneparken in staat te stellen daarin een belang te nemen.

In een brief (zie bijlage voor een voorbeeld) geeft zij aan, dat zo het profijt van deze vaak grootschalige en lucratieve parken binnen de gemeente blijft en niet naar de vaak grote projectontwikkelaars vloeit. De briefschrijvers geven de voorkeur aan mede-eigenaarschap van de lokale bevolking, omdat dit het meest zal bijdragen aan draagvlak voor dergelijke parken. Over de juridische aspecten van een beleidslijn die participatie van omwonenden kan afdwingen heeft zij een bijlage meegezonden. U treft daarvan een samenvatting aan in de vorm van een brochure.

Brief richting gemeenten

Bijlage brochure

voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven