Waterbeheersplannen Limburgse waterschappen

15 juli 2003

Waterbeheersplannen Limburgse waterschappen

Milieufederatie onderschrijft uitgangspunten, maar mist daadwerkelijk systeemherstel

Volgens de Milieufederatie zijn de waterbeheersplannen van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei goed geschreven, gemakkelijk leesbare rapporten, waarvan de uitgangspunten worden onderschreven.

Toch voelen wij ons genoodzaakt enkele kanttekeningen te maken die vooral te maken hebben met het beoogde watersysteemherstel en herstel van de waterkwaliteit.

Tags: