Waterschappen hebben nieuw dagelijks bestuur

12 januari 2009

Waterschappen hebben nieuw dagelijks bestuur

De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben begin januari hun nieuwe leden voor het dagelijks bestuur gekozen. waterschap, beekje BIj Waterschap Peel en Maasvallei had de lijstencombinatie Waterbelang de meeste zetels (11 zetels) in de verkiezingen, gevolgd door de lijst Water Natuurlijk (3 zetels). Beide partijen nemen plaats in het dagelijks bestuur: Waterbelang met twee bestuurders (A. Kersten en R. Dupont) en Water Natuurlijk met één bestuurder (S. Roelofs). Daarnaast maken ook J. Classens (namens de geborgde categorie ‘ongebouwd’ oftewel de agrariërs) en P. Theelen (namens de geborgde categorie ‘bedrijfsgebouwd’ oftewel de bedrijven) deel uit van het dagelijks bestuur. Henk van Alderwegen is voorzitter en Wim Evers is secretaris. Bij Waterschap Roer en Overmaas zit niemand van de groene lijst Water Natuurlijk in het nieuwe dagelijks bestuur. Alle gekozen bestuursfuncties zijn ingevuld door leden van Waterbelang (CDA). Naast voorzitter Jan Schrijen bestaat het dagelijks bestuur de komende periode uit de leden: J. van der Linden (overig ongebouwd), C. Lebens (Waterbelang Westelijke Mijnstreek), L. Dohmen (bedrijven), H. Hartmann (Waterbelang Maastricht) en R. Sleijpen (Waterbelang Parkstad).