Waterwandelen in Limburg

7 oktober 2016

Waterwandelen in Limburg

Gratis wandelen met watergidsen Zondag 16 oktober op 3 verschillende locaties in Limburg

Op zondag 16 oktober organiseren de Limburgse waterschappen op drie verschillende locaties waterwandelingen De wandelingen zijn gratis en zijn onder begeleiding van een deskundige gids van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg. Onderweg krijgt u veel interessante informatie over de natuur in de omgeving van de beek, historische gebouwen en natuurlijk ook over het werk van de waterschappen.

De startlocaties bevinden zich in Itteren, Roermond en Helenaveen. Alle wandelingen starten om 10.30 uur.

Op de volgende locaties kunt u gaan wandelen:

Kadewandeling rondom Itteren (3 km). Startpunt is het kermisterrein van Itteren (plein Geneinde). De wandeling leidt u over de kades van Itteren die in 1995 zijn aangelegd naar aanleiding van de hoogwaters van de Maas in 1993 en 1995. U krijgt uitleg over de dreiging van de Maas, het voortdurende gevecht van het waterschap tegen kwelwater dat onder de kaden omhoogkomt én hoe het waterschap ervoor heeft gezorgd dat bewoners het zicht op onze prachtige rivier niet hebben verloren. Een verrassend mooie wandeling rondom een landelijk dorpje.

De Mariapeel in Helenaveen (6,4 km). Startpunt is de parkeerplaats naast de Helenavaart (tussen Griendtsveen en Helenaveen), Koolweg 36A Helenaveen. Deze wandeling voert in zijn geheel door beschermd natuurgebied. U wandelt over onverharde paden door een weids heide- en waterlandschap: een prachtig natuurgebied waar het waterschap bezig is geweest om het oude Peelveenlandschap terug te krijgen. Dat gebeurt door allerlei vindingrijke waterstaatkundige ingrepen om het waterpeil te verhogen. De resultaten zijn goed zichtbaar!

Wandelroute langs Roer, Hambeek en Maas in Roermond (6,4 km). Startplaats is de parkeerplaats bij Hockeyclub Concordia aan de Burgemeester Geuljanslaan in Roermond. In deze wandeling maakt u kennis met de maatregelen die het waterschap heeft genomen om Roermond en omgeving te beveiligen tegen wateroverlast. U wandelt in een verrassend groene omgeving langs de Hambeek waar u de aanwezigheid van de bever zelf kunt vaststellen. De tocht gaat verder naar de demontabele kaden in Herten met een prachtig uitzicht op de Maas. Via de groene rivier die pas bij zeer hoge waterafvoeren van de Maas en Roer gaat stromen, gaat de wandelroute langs de Roer naar de balgstuw die het water verdeelt tussen de Hambeek en de Roer en de vistrap bij de Rijksweg.

De waterschappen organiseren de wandelingen in het kader van de “Week van Ons Water” (zie https://www.onswater.nl/weekvanonswater) waarin de waterschappen in heel Nederland activiteiten organiseren rondom waterschapswerken. Tijdens de wandeling en vragen de waterschappen ook aandacht van de wandelaars voor zwerfvuil in en langs Limburgs water. Plastic in Limburgse sloten en beken drijft met de stroming mee en komt in de Maas en uiteindelijk de Noordzee en de oceanen. De Limburgse waterschappen doen samen met de Maasgemeenten ook mee in de stichting Schone Maas.