Wederom bedenkingen tegen crosscircuit Venray

4 juli 2005

Wederom bedenkingen tegen crosscircuit Venray

Gemeente stuurt bewust aan op onthouding van goedkeuring door Provincie

De Milieufederatie Limburg heeft in januari j.l. bij de Provincie Limburg bedenkingen ingediend tegen het bestemmingsplan “buitengebied᾿ van de gemeente Venray. De bedenkingen hadden betrekking op de bestemming “dagrecreatieve doeleinden᾿, die de gemeente aan de locatie van het motorcrosscircuit de Peel had gegeven. Het bestemmingsplan is door de Provincie Limburg afgekeurd vanwege een procedurefout.

Daarnaast hebben de Provincie Limburg en gedeputeerde Driessen publiekelijk gemeld dat de Provincie voor dat deel van het bestemmingsplan haar goedkeuring zal onthouden.

Dit is blijkbaar voor de gemeente Venray geen aanleiding geweest om haar besluit te herzien. De gemeente Venray heeft het bestemmingsplan “buitengebied” nogmaals ongewijzigd in procedure gebracht. Willens en wetens wordt door de gemeenteraad van Venray op een onthouding van goedkeuring door de Provincie aangestuurd.

De Milieufederatie Limburg vraagt Gedeputeerde Staten wederom om niet accoord te gaan met het voorgestelde bestemmingsplan.

Tags: