Werkgebied Milieufederatie via webviewer ArcGIS Explorer Online

13 september 2011

Werkgebied Milieufederatie via webviewer ArcGIS Explorer Online

De Milieufederatie Limburg ondersteunt haar achterban graag bij problemen en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Jouw probleem/vraag moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Hoe weet je nu of je bij de Milieufederatie terecht kunt? Hiervoor heeft de Milieufederatie ‘een beslisboom’ in het leven geroepen. Aan de hand hiervan kun je zelf nagaan of de Milieufederatie de aangewezen partner is om hulp te vragen.

Keuzes binnen de ‘beslisboom‘ zijn gebaseerd op de locatie van de (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkeling t.o.v. de Ecologische Hoofdstructuur, de Provinciale Ontwikkelingszone Groen en de veerkrachtige watersystemen. Het gaat hierbij om de zogenoemde P1-, P2- en P3-gebieden.

Middels de webviewer ArcGIS Explorer Online kun je zelf op eenvoudige wijze opzoeken of een door jouw gesignaleerde (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan bovenstaande richtlijnen. Middels de landkaarten in deze webviewer kun je zien of de ruimtelijke ontwikkeling past binnen het werkgebied van de Milieufederatie. Voordat je start met de webviewer is het raadzaam eerst de handleiding goed door te lezen.

Werkgebied Milieufederatie via webviewer ArcGIS Explorer Online