Werkzaamheden gebied kamsalamander moeten stoppen

14 december 2005

Werkzaamheden gebied kamsalamander moeten stoppen

Milieufederatie vraagt gemeente Echt-Susteren om handhavend op te treden

De Milieufederatie vraagt de gemeente Echt-Susteren om het bedrijf Baars Infra BV te sommeren te stoppen met grondwerkzaamheden in die gemeente. Het bedrijf is momenteel bezig met deze werkzaamheden ten noorden van het bedrijventerrein waarop de Echter Asfaltcentrale en Oprey is gevestigd.

Het gebied heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘agrarisch gebied’ en de werkzaamheden zijn hiermee strijdig. Bovendien vinden de werkzaamheden in het compensatiegebied van de kamsalamander plaats. Bij de aanleg van het bedrijventerrein ten zuiden van Berkelaar heeft de gemeente zich verplicht om twee compensatiegebieden in te richten voor de kamsalamander. De gemeente Echt-Susteren moet erop toezien dat deze niet worden aangetast door de huidige werkzaamheden

Tags: