Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

29 mei 2017

Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

Teken net als Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties en meer dan 15.000 anderen Nederlanders de oproep.

De verkiezingen zijn achter de rug en de formatiebesprekingen zijn in volle gang, tijd om de energietransitie topprioriteit te geven. We moeten zorgen dat het klimaat voorop staat, dat groene energie (zonder daarbij natuur en landschap aan te tasten) de banenaanjager voor Nederland wordt en dat onze natuur kan herstellen. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen de oprichting van een nationale Energiecommissie van harte. Wij roepen u op dat ook te doen. Ga naar www.energiecommissie.nl en onderteken de volgende oproep aan het kabinet:

Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:

  • een krachtige doelstelling: in 2030 Nederland fossielvrij;
  • een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken;
  • een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie.

Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur en het landschap negatief te beïnvloeden.

Doen.

wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie