Windenergie, het dilemma van groene organisaties

23 maart 2005

Windenergie, het dilemma van groene organisaties

30 mei thema-avond windenergie voor aangesloten groepen

De adviesraad van de Milieufederatie komt op 30 mei bij elkaar. Deze raad bestaat uit alle Limburgse aangesloten organisaties. De bijeenkomst duurt van 19.45 uur tot 22.00 uur.

De avond staat in het teken van windenergie. In Limburg zijn er op een aantal plekken discussies gaande over de komst van windmolens. Ook de meningen van groene organisaties lopen nogal uiteen. Voorstanders zien veel mogelijkheden in de duurzame opwekking van energie. Tegenstanders zijn bang dat er veel vogelslachtoffers zullen vallen.

Twee sprekers, één voor- en één tegenstander van windenergie, zullen met elkaar en de aanwezigen in discussie gaan over dit onderwerp. Tevens wordt het standpunt van de Milieufederatie naar voren gebracht.

Het belooft een interessante avond te worden. Houd de datum dus vrij in uw agenda.

Tags: