Windpark Greenport Venlo desastreus voor vleermuizen en vogels

15 februari 2018

Windpark Greenport Venlo desastreus voor vleermuizen en vogels

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft op 7 februari jl. bij de gemeente Venlo gepleit voor een heroverweging van de voorgenomen locaties voor windmolens op Windpark Greenport Venlo. Als de windturbines hier toch worden geplaatst dan gaat dit ten koste van natuur en landschap. Met grote nadelige effecten op vleermuizen, vogels en de goudgroene natuurzone.

Omdat de NMF Limburg wel voorstander is van de versnelling van de transitie naar duurzame energie denken we graag mee over een alternatieve locatie. Al in 2016 hebben we een windmolenvisie opgesteld, waarbij we op basis van wetenschappelijke analyses voorkeursgebieden in kaart hebben gebracht. Op deze plekken hebben windturbines een minimale impact op natuur en landschap. Uit de windmolenvisie blijkt dat er langs de A67 en A73 wel ruimte is om op een natuurvriendelijke manier windenergie op te wekken. Deze beide locaties liggen weliswaar niet in de gemeente Venlo, maar de vraag is of bestuurlijke grenzen bepalend moeten zijn voor de locatiekeuze. Wij vinden van niet en zouden graag zien dat gemeenten kijken naar de totale energiemix en een keuze maken voor duurzame energie die past bij de gemeente en haar natuurlijke omgeving.

windpark green port venlo desastreus voor vleermuizen en vogels