Woningbouwplannen Landgraaf voorbarig

6 oktober 2004

Woningbouwplannen Landgraaf voorbarig

Gemeente wijst plekken voor woningbouw aan zonder deugdelijke motivatie en onderbouwing

De gemeente Landgraaf heeft een ontwerp-Structuurplan 2004 opgesteld. Hierin staat de visie van het gemeentebestuur op de ruimtelijke ontwikkeling van Landgraaf voor de komende jaren. De Milieufederatie Limburg heeft bedenkingen tegen een aantal grotere woningbouwlocaties, die voor een belangrijk deel aan de rand van het stedelijk gebied zijn geprojecteerd.

Één van de kernkwaliteiten van Parkstad Limburg is de groene dooradering van het stedelijk gebied. De open ruimten binnen Parkstad Limburg maken deel uit van de groene parkstructuur en moeten vrij blijven van bebouwing. De Milieufederatie vindt dan ook dat het woningbouwbeleid van de gemeente zich moet concentreren op inbreiding, verdichting en zuinig ruimtegebruik.

Volgens de Milieufederatie is er binnen bestaand stedelijk gebied nog voldoende ruimte voor woningbouw, zeker gezien de verwachte bevolkingsontwikkeling voor Landgraaf voor de komende periode (teruglopende bevolking, sterke vergrijzing). De gemeente Landgraaf motiveert onvoldoende waarom er binnen het bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte zou zijn voor woningbouw.

Tags: