Word ook lid van de Milieufederatie Limburg

24 april 2012

Word ook lid van de Milieufederatie Limburg

De Milieufederatie Limburg vertegenwoordigt al sinds haar oprichting in 1971 vele lokale natuur- en milieuorganisaties in Limburg. Op dit moment zijn er 92 organisaties bij de Milieufederatie aangesloten. Ook jouw organisatie kan zich bij de federatie aansluiten voor slechts 50 euro per jaar.

De Milieufederatie behartigt de belangen van natuur en milieu in Limburg en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor inzetten. Dat doet ze op verschillende niveaus:

  • lokaal, met de natuur- en milieuorganisaties in de regio
  • provinciaal, met de overige bewoners van het GroenHuis en de natuurbeheerders
  • landelijk, met de overige Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu

Hoewel er grote verschillen bestaan tussen al deze organisaties, hebben ze allemaal eenzelfde doel voor ogen: opkomen voor het belang van natuur en milieu.

Ben je actief in een stichting, actiecomité of belangengroep die zich inzet voor de ontwikkeling van een duurzaam Limburg, een vitale natuur of een gezond leefmilieu? En kun je wat hulp en ondersteuning gebruiken?
Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te horen wat de Milieufederatie Limburg voor jou en jouw organisatie kan betekenen. E-mail: sml@milieufederatielimburg.nl of bel 0475 – 386410.

Meer over de Milieufederatie en wat zij doet voor de bij haar aangesloren groepen vind je hier. Een overzicht van de aangesloten groepen vind je hier.

Word ook lid van de Milieufederatie Limburg