Zienswijze SML ontgrondingsvergunning ENCI

25 februari 2009

Zienswijze SML ontgrondingsvergunning ENCI

De Milieufederatie heeft aangegeven graag mee te willen werken aan een goede invulling van het Plan voor Transformatie met meerwaarde voor het totale gebied. Zij heeft echter bedenkingen over het koppelen van dit plan voor Transformatie aan de voorliggende ontwerp-ontgrondingsvergunning. ENCI, Maastricht

Volgens de Milieufederatie zitten er te veel haken en ogen aan deze koppeling. Voor de Milieufederatie staat voorop dat ENCI de mergelwinning in 2015 beëindigt en dat eventueel langer afgraven (tot 2020) alleen mogelijk moet zijn als dat aantoonbare meerwaarde oplevert voor de toekomst van de groeve en het bedrijventerrein. De vergunning daarentegen concludeert dat kalksteenwinning tot 2020 zonder meer mogelijk is, oftewel mogelijk zonder dat daarbij de betrokken belangen onevenredig geschaad worden. Meer informatie is te vinden in onderstaande bijlage.

 

Zienswijze SML ontgrondingsvergunning ENCI