Zijafscherming verlichte kassen per 1 april verplicht

30 maart 2005

Zijafscherming verlichte kassen per 1 april verplicht

Milieuorganisaties alert op overtredingen

De 12 provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu hebben de afgelopen weken tientallen meldingen gekregen over tuinbouwkassen die ’s nachts licht uitstralen naar opzij. Dat wordt per 1 april landelijk verboden. Alle kassen moeten dan zijn voorzien van zijafschermingen.

De milieuorganisaties gaan de meldingen (vertrouwelijk) doorgeven aan de gemeenten. Hun wordt gevraagd direct op te treden tegen kastelers die geen goede zijafscherming hebben en/of lampen langer aanhebben dan is toegestaan.

De meldingen kwamen binnen op het Meldpunt Lichtuitstoot Glastuinbouw van de milieuorganisaties (www.laathetdonkerdonker.nl). Daar kunt u nog steeds melding maken van onwettige kasverlcihting. Veel omwonenden blijken zich te ergeren aan de verlichte kassen.

Nederland hoort bij de meest lichtvervuilde landen. Bijna de helft van het omhooggestraalde licht is afkomstig uit de glastuinbouw. Je kunt de sterren niet meer zien. In de natuur verstoort het licht het dierenleven.

Natuur en Milieu en de vakgroep Glastuinbouw van de landbouworganisatie LTO hebben in 2004 afgesproken de lichthinder door kassen drastisch te beperken. In principe moet binnen drie jaar de lichtuitstraling naar opzij en naar boven voor 85 procent zijn afgeschermd. Gemeenten kunnen nu al, middels de vergunningverlening, extra beperkingen stellen aan de lichthinder door kassen. Een gemeente die dat voortvarend heeft aangepakt is Westvoorne.

Komend weekend organiseert de glastuinbouw weer de publieksmanifestatie Kom in de Kas. Een goede gelegenheid voor de telers om het publiek te laten zien dat zij ook wat betreft lichthinder hun beste beentje voorzetten.

Tags: