Zuinig op ruimte!

27 oktober 2006

Zuinig op ruimte!

Onderzoek naar leegstand op bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen is vaak sprake van leegstand en verpaupering. Cijfers wijzen erop dat er veel meer terreinen worden gebouwd dan waar behoefte aan is. De Milieufederatie Limburg wil u vragen om mee te doen aan een onderzoek dat de leegstand en achteruitgang van Limburgse bedrijventerreinen in kaart brengt. Zij gaat vervolgens het Rijk, de Provincie Limburg en de gemeenten vragen om zorgvuldiger met de ruimte om te springen.

Meedoen

Als u meedoet, gaat u één of meer terreinen in uw omgeving bezoeken en brengt aan de hand van een vragenlijst de leegstand en achteruitgang in kaart. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 2 – 3 uur en uw reis- en eventuele andere kosten worden vergoed. De resultaten worden per provincie verzameld en vervolgens landelijk bij elkaar gebracht in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu. Zo hopen we een beeld te krijgen van de leegstand op terreinen in het hele land.

Wilt u meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Bart Cobben van de Milieufederatie Limburg via 0475-386410 of b.cobben@milieufederatielimburg.nl. Uw inzending moet uiterlijk 15 december bij ons binnen zijn.

Campagne ‘Zuinig op ruimte!’

Het onderzoek naar de leegstand op bedrijventerreinen vindt plaats in het kader van de campagne ‘Zuinig op ruimte!’ van de provinciale Milieufederaties. Zij roepen overheden op om de ruimte niet te verspillen, maar juist mooier te maken. Er wordt vaak met de open ruimte omgesprongen alsof er geen tekort zou zijn. Bedrijventerreinen vormen daarbij een van de meest opvallende bedreigingen; voortdurend verrijzen nieuwe terreinen onder het motto ‘werkgelegenheid’. Steeds meer mensen storen zich aan de ongebreidelde groei van deze vaak lelijke blokkendozen in het open landschap.

Wij hopen op uw medewerking!

Zuinig op ruimte!

Tags: