Peiling: regionale impact windmolens

Peiling: Regionale impact windmolens

Lokaal maatschappelijk draagvlak, coöperatief eigenaarschap en een zo klein mogelijke impact op natuur en landschap zijn wat de NMF Limburg betreft belangrijke voorwaarden bij de realisatie van windmoleninitiatieven. Maar hoe zit het met de ruimere regio waarin de windmolens verrijzen? Omdat windmolens op land al gauw 200 meter hoog zijn kunnen ze vanaf een behoorlijke afstand worden waargenomen. En die waarneming heeft een zekere invloed op de beleving van het landschap, vooral in natuurgebieden. In onderstaande video wordt windpark De Kookepan in Neer als casus genomen om de regionale impact op de landschapsbeleving te verbeelden.

De video vormde voor ons de aanleiding om een beknopte peiling te houden onder onze achterban. Wij zijn erg benieuwd of de zichtbaarheid van windmolens aan de (verre) horizon door jou als problematisch wordt ervaren? En of je vindt dat er meer regionale sturing nodig is rondom de locatiekeuze van nieuwe windmolenparken? Daarbij realiseren we ons goed dat een eenvoudige peiling eigenlijk geen recht doet aan de complexiteit van de opgaven waar we met de energietransitie voor staan. Het gaat ons er vooral om een eerste indruk te krijgen van de stemming op dit thema onder onze achterban.

Doe je mee?
Bekijk dan eerst even de video en vul vervolgens onderstaand enquêteformulier in. Bedankt!

STAP1: Bekijk de video

STAP2: Geef je mening

Geef hieronder je mening op de stelling:

Er moet bij de locatiekeuze voor windmolens meer rekening worden gehouden met de regionale impact op de landschapsbeleving. Ook als we daardoor aanzienlijk minder hernieuwbare energie uit wind kunnen halen.

  • Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen (ook al is je e-mailadres zichtbaar)
  • Bekijk eventueel ook de tussenstand van alle ingezonden antwoorden