besluitWIJZER

besluitWIJZER

Dagelijks neem je honderden beslissingen, of je nu een bestuurder, ondernemer of consument bent. Elke beslissing heeft invloed op je leefomgeving, zowel positief als negatief. Onze besluitWIJZER maakt je hiervan bewust en helpt je bij het maken van duurzame keuzes.  

Vaak merken wij in ons werk dat besluitvorming plaatsvindt aan de hand van termen als economische groei, werkgelegenheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Wat in onze ogen en bekeken vanuit natuur, milieu en circulariteit vaak geen wijze besluiten zijn. Wijze besluiten zijn in onze ogen besluiten waarbij de consequenties voor natuur, milieu en landschap minimaal neutraal maar liefst positief zijn. Dat maakt dat we een compacte besluitWIJZER hebben bedacht voor zowel burgers, bedrijven als bestuursorganen.

Download besluitWIJZER

 

Do No Significant Harm

De besluitWIJZER is inhoudelijk gebaseerd op Do No Significant Harm principe (DNSH). DNSH is afkomstig van de Europese Commissie dat het gebruikt in de toetsing van steun en financieringsmaatregels.

Met dit afwegingskader wil de Europese Unie garanderen dat de duurzaamheidsdoelstellingen in de toekomst worden gehaald en dat onze leefomgeving, het milieu, geen schade meer oploopt. Daarbij wordt de hele levenscyclus van projecten van de opstart en bouwfase tot en met het verwerken van reststromen meegenomen.

Het uitgangspunt is dat als je instemt met een activiteit of aanschaf die een negatief effect heeft op onze leefomgeving je direct of indirect akkoord gaat met:

  • Meer uitstoot van broeikasgassen
  • Een activiteit die niet aangepast is aan de gevolgen van klimaatverandering zowel voor jezelf als voor mensen binnen de provincie
  • Een activiteit die schadelijk is voor de ecologische en chemische toestand van grond- en oppervlaktewater
  • Het inefficiënt gebruik van materialen en natuurlijke hulpbronnen en de verhoging in productie van afval, afvalverbranding en lozing
  • Een activiteit die een toename in bodemverontreiniging veroorzaakt
  • Een activiteit die een toename in emissies te weeg brengt in lucht
  • Een activiteit die schadelijk is voor de instandhouding van Habitats en soorten en de conditie en veerkracht van ecosystemen negatief beïnvloed

7 vragen

Wij hebben die principes in de besluitWIJZER omgezet in 7 vragen. Kun je alle vragen positief beantwoorden dat profiteert onze leefomgeving daarvan. Hopelijk biedt de besluitwijzer en deze informatie je een nuttig handvat in het maken van je dagdagelijkse keuzes.

Download besluitWIJZER

 

Heb je nog vragen of wil je graag met ons in gesprek gaan over de besluitWIJZER?
Neem dan contact op via info@nmflimburg.nl of direct met één van onze medewerkers.