Grietje Lenstra

Over Grietje Lenstra

Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, natuur en landschap houd ik me bij de Natuur en Milieufederatie bezig met diverse onderwerpen voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Naast het opkomen voor de belangen van natuur en landschap, maakt de diversiteit van de onderwerpen het werk zo leuk. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk of een randweg nabij een Natura 2000-gebied, om de voorgenomen realisatie van een golfbaan in een dassenleefgebied, de herinrichting van een camping, de uitbreiding van een industriehaven, de herinrichting van natuurgebieden, natuurcompensatie voor zandwinning of ontgrinding of de aanleg van een zonne- of windmolenpark. Daarbij heb ik veel contact met onze achterban, die ons informeert over allerlei ruimtelijke ontwikkelingen en daarnaast aangeeft met welke onderwerpen de milieufederatie zich zou moeten bezig houden. Denk aan ecologisch bermbeheer en het tegengaan van het kappen van bomen.

Ook in mijn vrije tijd zet ik mij in voor natuur en landschap; zo ben ik betrokken bij het beheer van natuurgebied Brongebied Aalsbeek in Belfeld, ben ik samen met een groep bewoners in mijn woonplaats bezig met de inrichting van een braakliggend stuk grond met onder andere bloemrijke stroken en wil ik in een deel van mijn paardenwei een voedselbos realiseren.

Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do