Pim Brueren

Over Pim Brueren

Als adviseur Energie en Circulariteit werk ik samen met onze aangesloten organisaties aan de thema’s energietransitie en circulaire economie in onze provincie. Binnen de Natuur en Milieufederatie Limburg ligt de focus sterk op het versterken van duurzame initiatieven van “onderop”, en deze te verbinden met regionale en lokale overheden en bedrijven. Binnen de energietransitie gaan mijn energie en passie dan ook vooral naar de ontwikkeling en versterking van energiecoöperaties, en beleidsbeïnvloeding binnen de provincie. Door middel van kennisdeling en deskundigheidsbevordering worden de coöperaties steeds professioneler, en krijgen zij een steeds belangrijkere positie binnen de energietransitie in Limburg.

Ik verwacht daarnaast dat het thema circulaire economie de komende jaren in een stroomversnelling komt. Ook hier draag ik graag bij aan het realiseren van duurzame grondstoffenketens, een lokaal georganiseerde economie, en minder afval in de provincie.

Persoonlijke motivatie

De planeet aarde toont ons steeds vaker dat het roer om moet. De planetaire milieugrenzen worden ieder jaar overschreden, waardoor we ook in Limburg te maken hebben met de directe effecten van klimaatverandering. Ik span me graag in voor de concretisering van duurzaamheidsbeleid, en de vertaling naar de praktijk. Uiteindelijk zijn het onze daadwerkelijke acties en de uitvoering van plannen die impact hebben.

Zowel in mijn vrije tijd als op het werk zet ik mij in voor een duurzame maatschappij waar mens, natuur, en dier gelijkwaardige kansen krijgen voor de ontwikkeling binnen hun omgeving. Ik draag hieraan bij door bewust te leven en hoop daarmee ook anderen te inspireren.

Neem contact op met Pim

Profiel Pim Brueren

Pim Brueren

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do