Jubileumwandeling Sevenum

Jubileumwandeling Sevenum

In het kader van het 50-jarig jubileum van de Natuur en Milieufederatie Limburg zijn onze teamleden in het najaar van 2021 op pad geweest in onze provincie. Tijdens acht wandelingen in zeer diverse (natuur)gebieden gingen we het gesprek aan over urgente thema’s die lokaal spelen en waar onze achterban nauw bij betrokken is. Doordat ook andere belanghebbenden, waaronder bestuurders, aansloten bij de wandelingen, leverde dit vaak interessante discussies op. De organisatie van de wandelingen lag in handen van leden van onze aangesloten organisaties, waarvoor we ze hartelijk willen bedanken. Van elke wandeling is een digitaal verslag gemaakt, inclusief fraaie foto’s. Hieronder lees je het verslag van Wandeling Sevenum.

25 februari 2022

Poelen, bloemenweides, fruitbomen en ommetjes

Wandeling Sevenum
Datum: 01 oktober 2021
Onderwerp: Ontwikkeling en beheer van landschap en natuur in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
Deelnemers:
– Ron Janssen, Peter Keizers, Ton Wismans, Lowie van de Goor, Peet van der Beele (Stichting Groengroep Sevenum)
– Eric Beurskens (wethouder Horst aan de Maas) en Bas van de Lisdonk (gemeente Horst aan de Maas)
– Grietje Lenstra en Ton Hermanussen (Natuur en Milieufederatie Limburg)

Stichting Groengroep Sevenum

De belangrijkste doelstelling van de Stichting is actieve, concrete ontwikkeling en beheer van landschap en natuur in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. Een nevendoelstelling is natuur en landschap onder de aandacht te brengen door middel van educatie en publicaties. De stichting werkt samen met de gemeente Horst aan de Maas, organisaties zoals de LLTB, SBB, IVN, agrariërs en burgers. Juist zoveel mogelijk verschillende organisaties, om hiermee draagvlak, enthousiasme en resultaten te boeken.

De Stichting Groengroep Sevenum werkt aan:

  • Behoud, inrichting en beheer van authentiek landschap (cultuurhistorie, inheemse flora en fauna, open landschap, streekeigen erven en landschapselementen zoals houtwallen).
  • Educatie en voorlichting, leesbaar landschap laagdrempelig aanbieden.
  • Inrichting en beheer van natuur en landschap (werkdagen met werkzaamheden als snoeien, zagen, knotten, dunnen, plaggen, poelen onderhouden etc.).
  • Actieve ontwikkeling van natuur en landschap (aanplant erf, landschap, dorpsgebieden, poelen aanleggen etc.).
  • Stimulatie van natuurrecreatie en natuurbeleving zoals informatieborden, excursies en de Groengroep Landschapsroute om een leesbaar landschap voor een ieder interessant aan te bieden.

De foto’s onderaan deze pagina geven een impressie van de wandeling en van zaken die de Groengroep Sevenum heeft gerealiseerd, zoals poelen, bloemenweides, fruitbomen en ommetjes vanuit het dorp. De wandeling startte bij zorgboerderij Vorster Hand waar ook bloemen en fruitboompjes staan dankzij de Groengroep. Onderweg hebben we nog wat gegeten en gedronken bij palingkwekerij en – rokerij Passie Voor Vis.

Twee dingen die bij de wandeling opvielen waren het resultaatgerichte enthousiasme van de Groengroep en de goede samenwerking tussen de Groengroep en de gemeente Horst aan de Maas.

Bedreigingen voor het buitengebied

Een ander punt dat tijdens de wandeling aan de orde kwam, is dat de buitengebieden ten oosten, noord- en zuidoosten van Sevenum worden volgebouwd met blokkendozen en kassen en dat Greenport Venlo steeds verder oprukt met goedkeuring van de gemeente. In Evertsoord dreigt een karakteristiek Peellandschap plaats te moeten maken voor een groot zonnepark.

De oproep hierbij was: stop met het verkwanselen van het buitengebied en zorg voor een betere balans tussen economie, leefbaarheid, natuur en invulling van het landschap. Behoud het rustieke landschap en de fraaie natuur en zorg voor ontwikkelingen op maat van het gebied en niet alleen gericht op het korte termijn economische belang.

 

Wil je reageren? Neem dan contact met ons op

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn