Samenwerking met Advocaat van de Aarde

Samenwerking met advocaat van de aarde

De Natuur en Milieufederatie Limburg wil in de toekomst meer met Advocaat van de Aarde samenwerken om natuur- en milieuorganisaties en burgers te leren juridisch voor de belangen van de aarde op te komen. Op 15 maart jl. vond in Bennekom de eerste workshop plaats met circa 20 verschillende organisaties.

Wat is Advocaat van de Aarde?
Advocaat van de Aarde is een stichting die organisaties en burgerinitiatieven steunt, die middels de kracht van de wet, opkomen voor het belang van de aarde. Een belangrijke partner is Mobilisation for the Environment (MOB). Advocaat van de Aarde wil ervoor zorgen dat organisaties aan slagkracht winnen door ze te ondersteunen met expertise, kennis en financiële middelen. In het bestuur van Advocaat van de Aarde zitten o.a. Frans Vollenbroek (broer van…) en Raoul Beunen (hoogleraar Environmental Governance bij de Open Universiteit).

Reden voor samenwerking
De Nederlandse overheid handhaaft veel milieuwetten niet of nauwelijks: denk bijvoorbeeld aan stikstof, maar ook aan waterkwaliteit. Burgerinitiatieven worden veelal niet serieus genomen en handhavingsverzoeken worden door gemeenten en provincies vaak afgewezen, terwijl deze in hoger beroep vaak alsnog worden toegewezen. De laatste jaren zien we dat burgers en maatschappelijke organisaties steeds meer juridische procedures gaan voeren: overleg levert namelijk meestal niet het gewenste resultaat op, omdat economische belangen vaak prevaleren boven andere belangen. Zowel Advocaat van de Aarde als de NMF Limburg zijn kleine organisaties en kunnen niet alle zaken oppakken: we willen door een samenwerkingsverband burgers en natuur- en milieuorganisaties leren hoe juridisch op te komen voor hun belangen.

Vorm van samenwerking
Bij de eerste goedbezochte workshop in Bennekom met ruim 30 deelnemers van zo’n 20 organisaties, gingen diverse sprekers in op de volgende onderwerpen: organiseren en participeren; ontwikkelingen tegenhouden door de argumenten in een juridisch ruimtelijk jasje te gieten; ontwikkelingen natuurbeschermingswetgeving en handhaving. Naast het organiseren van dit soort workshops, willen we verder een kennisplatform opzetten en een netwerk van experts. Een klein team kan aanvragen beoordelen en deze doorverwijzen naar de juiste experts.

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do